Heimsport-Trainingsgerät

Elektrisches Laufband

CS 200

D

GB

Montage- und Bedienungsanleitung

Monterings- och övningsinstruktioner

für Bestell-Nr. 1820

för order nr 1820

NL

F

Montage- en bedieningshandleiding voor

Notice de montage et d'utilisation du

Bestellnummer 1820

Nr de commande 1820

GB

Innehåll

 

 

 

1.

Sammanfattning av delar

 

Sida

3

 

2.

Viktiga rekommendationer och säkerhetsinformation

Sida

13

 

3.

Teknisk data

 

Sida

14

- 15

4.

Monteringsanvisning med sprängdiagram

Sida

16

- 19

6.

Konsolens knappsatsfunktioner

 

Sida

19

- 21

7.

Träningsinstruktioner, uppvärmningsövningar (uppvärmning)

Sida

22

 

Kära kund,

Vi gratulerar till ditt köp av denna idrottsenhet för hemträning och hoppas att vi kommer att ha mycket glädje av det. Se till de bifogade anteckningarna och instruktionerna och följ dem noggrant när det gäller montering och användning.

Tveka inte att kontakta oss när som helst om du skulle ha några frågor.

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstraße 55

42551 Velbert

engelsk

Viktiga rekommendationer och säkerhet

Instruktioner

Våra produkter är alla testade och representerar därför de högsta nuvarande säkerhetsstandarderna. Detta faktum gör det dock inte onödigt att följa följande principer strikt.

1. Montera maskinen exakt som beskrivs i installationsinstruktionerna och använd endast de medföljande, specifika delarna av maskinen som finns i enheten. Innan montering ska du kontrollera att leveransen är fullständig mot leveransmeddelandet och kartongens fullständighet mot dellistan i installations- och bruksanvisningen.

2. Kontrollera den fasta säten av alla skruvar, muttrar och andra anslutningar innan du använder maskinen för första gången och med jämna mellanrum (var 1-2 månader) för att säkerställa att tränare är i ett säkert tillstånd. Byt ut defekta komponenter omedelbart och / eller förvara utrustningen som används förrän den repareras.

3. Ställ in maskinen på ett torrt, jämnt ställe och skydda den mot fukt och vatten. Ojämna delar av golvet måste kompenseras med lämpliga åtgärder och med de medföljande justerbara delarna av maskinen om sådana är installerade. Se till att ingen kontakt uppstår med fukt eller vatten.

4. Placera en lämplig bas (t.ex. gummimatta, träplatta etc.) under maskinen om maskinens område måste skyddas särskilt mot fördjupningar, smuts etc.

5. Innan du börjar träna, ta bort alla föremål inom en radie av 2 meter från maskinen.

6. Använd inte aggressiva rengöringsmedel för att rengöra maskinen och använd bara de medföljande verktygen eller egna verktyg för att montera maskinen och vid nödvändiga reparationer. Ta bort svettdroppar från maskinen omedelbart efter avslutad träning.

7. VARNING! System för hjärtfrekvensövervakning kan vara inexakta. Överdriven träning kan leda till allvarliga hälsoskador eller dödsfall. Konsultera en läkare innan du börjar ett planerat träningsprogram. Han kan definiera den maximala ansträngningen (puls, watt, träningens längd etc.) som du kan utsätta dig själv och kan ge dig exakt information om rätt hållning under träningen, målen för din träning och din kost. Träna aldrig efter att ha ätit stora måltider.

8. Träna endast på maskinen när den är i rätt skick. Använd endast originalreservdelar för nödvändiga reparationer. VARNING: Byt om maskdelarna omedelbart och förvara utrustningen ur användning tills den har reparerats.

9. När du ställer in de justerbara delarna, observera rätt position och de markerade, maximala inställningspositionerna och se till att det nyinställda läget är korrekt säkrat. Ta bort verktygen du behöver för att justera efter att du har justerat en ny position.

10. Om inte annat anges i instruktionerna får maskinen endast användas för träning av en person åt gången. Träningstiden bör inte köra 45 minuter / dagligen.

13

11. Bär träningskläder och skor som är lämpliga för träning med maskinen. Dina kläder måste vara sådana att de inte kan gå under träning på grund av sin form (t.ex. längd). Dina träningsskor ska vara lämpliga för tränaren, måste stödja fötterna ordentligt och måste ha halkfria sulor.

12. VARNING! Om du märker en känsla av yrsel, sjukdom, bröstsmärta eller andra onormala symtom, sluta träna och kontakta läkare.

13. Glöm aldrig att sportmaskiner inte är leksaker. De får därför endast användas enligt deras syfte och av lämpligt informerade och instruerade personer.

14. Människor som barn, funktionshindrade och funktionshindrade personer bör bara använda maskinen i närvaro av en annan person som kan ge hjälp och råd. Vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn aldrig använder maskinen utan övervakning.

15. Se till att den som utför träning och andra människor aldrig rör sig eller håller några delar av kroppen i närheten av rörliga delar.

16. Vid slutet av sin livslängd får denna produkt inte kasta bort det vanliga hushållsavfallet, men det måste ges till en monteringsplats för återvinning av elektriska och elektroniska komponenter. Du kan hitta symbolen på produkten, i instruktionerna eller på förpackningen.

Materialen kan återanvändas i enlighet med deras märkning. Med återanvändning, materialanvändning eller skydd av vår miljö. Be den lokala administrationen om den ansvariga bortskaffningsplatsen.

17. För att skydda miljön får du inte kasta förpackningsmaterial, använda batterier eller delar av maskinen som hushållsavfall. Lägg dessa i lämpliga uppsamlingsfack eller ta dem till en lämplig insamlingsplats.

18. Den maximala tillåtna belastningen (= kroppsvikt) anges som 100 kg. Utvärdera din kroppsvikt innan du börjar träningen.

19. Om anslutningskabeln för detta objekt är skadad måste denna bytas ut av tillverkaren eller kundservicen eller med en elektriskt certifierad person.

20. Monterings- och bruksanvisningen är en del av produkten. Vid försäljning eller vidarebefordran till annan person måste dokumentationen förses med produkten.

Del-List + reservdelslista

CS 200 Order nr 1820

Tekniska data: Utgåva: 01. 09. 2018

0,5 HP Motor kontinuerlig (0,37Kw), max 1,0 HP Motor Peak (0,74Kw)

Hastighet från 1 km / h - 8 km / h (justerbar i 0,1 km / h steg)

3 individuella program med mål för Time, Distance and Calories

16 installerade program med olika hastighet

• Knappar för snabb hastighet i 3 km / h och 6 km / h

3 justerbar manuell lutning

Handpulsmätning

Vibrationsabsorberande köryta (kuddesystem)

Säkerhetsstift för nödstopp

Vikbar för att spara utrymme

Blå bakgrundsbelysning LCD-display som visar: Tid, hastighet, avstånd, ca .. Kaloriförbrukning och puls

Inmatningar av gränser vid enskilda program: Tid, hastighet och ca. kalorier

Fäll ut automatiskt (Soft-Drop-System) för en säkerhet och enkel nedladdning av löpbandet

Transportrullar för en enkel och bekväm flyttning till plats

Gångytan ca. L 100 x B 34 cm

Elektriska data: 220-240V / 50-60Hz / 370 Watt

Ladda max. 100 kg (kroppsvikt)

Vikt ca 29,5kg

Kontrollera efter att du har öppnat förpackningen att alla delar som visas i följande monteringssteg finns där. När du är säker på att detta är fallet kan du börja montera.

Kontakta oss om några komponenter är defekta eller saknas, eller om du behöver reservdelar eller utbyten i framtiden:

Databas för Internet-tjänster och reservdelar:

www.christopeit-service.de

Adresse: Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstraße 55

42551 Velbert

Telefon: +49 (0) 20 51/60 67-0

Telefax: +49 (0) 20 51/60 67-44

e-post: info@christopeit-sport.com www.christopeit-sport.com

Denna löpband skapas endast för privat hemsportaktivitet och tillåts inte oss inom ett kommersiellt eller professionellt område.

Utrymme krav ca: L 127 x B 63 x H 137 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsport använder klass H / C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrymme vikbar ca: L 78 x B 63 x H 137 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Träningsutrymme: ca. 6m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

5

 

 

10

15

20

25

 

30

35

40

 

 

 

50

 

60

 

70

 

 

 

80

 

 

 

90

 

 

 

100 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej.

Beteckning

Dimension mm

 

 

 

 

 

Kvantitet

 

 

 

 

 

 

 

Bifogat till Illu-

 

 

 

ET-nummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stration

 

Nej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Basram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-01-SW

2

Huvudram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-02-SI

3

Räckestöd vänster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-03-SW

4

Räcken stöd rätt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-04-SW

5

Ledstång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 + 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-05-SW

6

Tablethållarfäste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-06-SW

7

Förstärkt rör

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-07-SI

8

Löpande däck

892x442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-04-BT

9

Framrulle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-08-SI

10

Bakre rull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-09-SI

11

Körbälte

2115x360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 + 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-05-BT

12

Övre motorkåpa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-01-BT

13

Sidospår

895x75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-06-BT

14

Vänster änden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-07-BT

15

Höger änden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-08-BT

16

Sänk motorhuven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-24-BT

17

Bälte

4P / 140J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 + 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-10-BT

18

Motor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-1820-10-SI

19

Lutning justering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-11-BT

20

Låsstift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-12-BT

21

Transporthjul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-13-BT

22

Fotdyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-14-BT

23

Rektangulär ändlock

40x25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1241-15-BT

24

Strömbrytare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 + 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1352-29-BT

25

Styrhuvudets ändlock

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-17-BT

26

Handrail skumgrepp långt

30x260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-18-BT

27

Pulsgivare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-28-BT

28

Tablethållare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-19-BT

29

mugghållare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-20-BT

30

Säkerhetsnyckel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-21-BT

31

Ledstång skumgrepp kort

30x230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-22-BT

32

Dator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-03-BT

33

Gasfjäder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 + 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36-1820-29-BT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Nej.

Beteckning

Dimension mm

Kvantitet

Bifogat till Illu-

ET-nummer

 

 

 

 

stration nr

 

34

Fotdyna för motor

 

4

18

36-1820-23-BT

35

Elstyrningskort

 

1

2

36-1820-09-BT

36

Anslutningskabel

 

1

35 + 37

36-1820-25-BT

37

Datoranslutningskabel

 

1

32 + 36

36-1820-26-BT

38

Nätkabel

 

1

35

36-1352-31-BT

39

Strömkabelstopp

 

1

38

36-1352-44-BT

40

Ledstångsskydd

 

2

5

36-1820-02-BT

41

Överbelastningssäkring

 

1

24 + 35

36-1352-30-BT

42

Kabelskydd

 

3

2 + 4

36-1820-27-BT

43

Hexagon huvudbult

M12x85

2

1,3 + 4

39-10316-SW

44

Hex bolt

M8x40

4

1,3,4 + 21

39-10125-VC

45

bricka

8 // 16

8

44,47,53 + 59

39-9862-CR

46

Hex bolt

M8x16

4

1,3 + 4

39-9888

47

Hex bolt

M8x30

1

1 + 33

39-10134

48

bricka

5 // 10

2

51

39-10111-SW

49

Tvärskruv

3x10

4

35

39-10078

50

Nylonmutter

M8

4

47-49

39-9818

51

Tvärskruv

M5x20

2

14 + 15

39-10165

52

Tvärskruv

M6x25

1

9

39-10029

53

Hex bolt

M8x55

3

2,9 + 10

39-10056

54

Tvärkantsräknare nedsänkt bult

M6x25

4

2 + 8

39-9959

55

Tvärhuvudbult

M6x35

6

2 + 8

39-9979-VC

56

Tvärskruv

M6x16

4

6 + 32

39-10120-VC

57

Nöt

M6

10

54 + 55

39-9891-CR

58

Nöt

M8

4

59

39-9818

59

Hex bolt

M8x25

4

2 + 18

39-10455

60

Magnetisk ring

 

1

18

36-1820-15-BT

61

bricka

13 // 26

2

43

39-10062

62

Tvärskruv

M5x10

8

2 + 16

39-9903

63

Stötfångerskudde

 

4

2 + 8

36-1820-30-BT

64

Tvärhuvudbult

M4x10

1

2

36-9210-30-BT

65

Vårbricka

för M4

1

64

39-10058

66

Tvärskruv

4x20

2

5 + 27

36-9210-31-BT

67

Hex bolt

M8x50

7

2-5,19 + 33

39-9811

68

Vårbricka

för M8

4

59

39-9864-VC

69-71

-

- -

 

 

 

72

Böjd bricka

8 // 19

8

67

39-9966-CR

74

Handgreppsskruv

M6

1

5 + 32

36-1820-16-BT

75

Insexnyckelnyckel

5mm

1

 

36-9119-34-BT

76

Insexnyckelnyckel

6mm

1

 

36-9116-14-BT

78

Multi skiftnyckel

 

1

 

36-9107-27-BT

79

Monterings- och övningsinstruktioner

 

1

 

36-1820-31-BT

 

 

 

 

 

 

engelsk

15

Monteringsanvisningar

Lägg allt tydligt på marken och kontrollera kompatibiliteten baserat på monteringsstegen. Uppmärksamhet: Den förenklade monteringsprocessen kräver 100% uppmärksamhet. Speciellt i veck- och fälllägen. Monteringstid är ungefär 20min.

Steg 1:

1. Ta bort alla små delar, lösa förpackningsmaterial ur lådan och ta sedan ut med hjälp av en andra person den förutbestämda förpackningsramen.

2. Placera skruvarna M8x16 (44), skruvarna M8x40 (46) och brickorna (45 + 72) på vänster och höger sida av basramen (1).

3. Fäll upp försiktigt stöden vänster och höger (3 + 4) och lår-

tio stöd till vänster och höger (3 + 4) med skruvar (44 + 46) och brickor (54 + 72) vid basramen (1).

4

3

45

44

72

46

1

Steg 2:

1. Sätt ledstången (5) på stöden (3 + 4) och anslut på höger sida anslutningskabeln (36) med datorkabeln (37).

2. Sätt i handskenan (5) på stöden (3 + 4) som skruvhålen är inriktade och skruva den ordentligt med skruvarna M8x50 (67) och brickorna (72). Se till att kabelförbindningarna inte är klämda in.

3. Fäst ledstängerna (40) på ledstången (5).

40

67

72

37

36 5

4

3

16

Steg 3:

1. Säkra datorn (32) vid ledstången (5) i önskat lutningsläge med handgreppsskruven (74).

2. Fäst tablethållaren (28) på datorn (32) med skruvarna M6x16 (56).

3. Sätt kopphållaren (29) i det avsedda läget vid datorn (32).

32

74 5

28

29

32 56

engelsk

Steg 4:

Kontroller och hur man börjar

1. Kontrollera korrekt installation och funktion för alla skruv- och stickanslutningar.

2. Anslut strömförsörjningskabeln när allt är i ordning

(39) med väggström (220-240V ~ 50-60Hz) och slå på huvudströmbrytaren (24) under den främre ramen.

3. Sätt säkerhetsnyckeln (30) på datorn (32) så att datorn visar normalt manuellt läge. Sätt säkerhetsklämman (30) på din träningskläder och ställ dig på sidoräcken (13). Tryck på Start-knappen och efter en nedräkning börjar löpbandet att starta. Börja gå på gångytan (11) när hastigheten går långsamt och följ hastigheten. Bekanta dig med maskinen vid inställningar med låg hastighet.

4. Kör i mitten av löpytan (11), håll dig fast vid ledstången (5) om du känner dig osäker och inte kliver på sidofotsskenorna (13). Kör endast med titt på datorn (32) på löpbandet under körningen. I nödfall, steg i löpbandet i sidled och håll fast i handtaget (5).

Notera:

Förvara verktygssättet och instruktionerna på ett säkert ställe, eftersom dessa kan behövas för reparationer eller reservdelsbeställningar senare.

32

30

5

39

24

13

11

17

Lutning justering:

Lyft grundramen med en hand och vik löpbandet ihop tills den är arresterad. Dra ut båda säkerhetsstiften (20), flytta lutningsreglaget (19) i ett annat läge och du använder säkerhetsstiften (20) igen. Löpbandet kan fällas ner. Lutningsjusteringen är avsedd förutom att höja belastningen på bergens periodisering.

Så här flyttar / lagrar du ditt löpband:

1. Sätt en hand i ändkåporna på den löpande ramen och lyft upp i vertikalt läge så att den automatiskt låses upprätt.

2. Placera händerna ovanpå ledstängerna än att luta maskinen mot kroppen tills den är lätt att flytta på transportvalsar (21).

Varning:

Innan du fälls upp löpbandet stänger du av och väntar tills löpytan helt stannade.

Starta inte löpbandet i fällbart läge!

20

19

33

21

18

Underhåll och justering

1. Smörjning för körbältet:

För att hålla maskinen i bästa skick, lägg till lite silikonolja mellan körbältet och löpbrädan efter 50 timmar eller 1 till 2 månaders användning. Men körbältet kan glida om du smörjer för mycket. För att smörja bältet, dra upp gåbältet och injicera silikonoljan i gapet mellan bältet och gångdäcket.

2. Justera löpbältet:

Du måste justera gångbältet till normalt läge enligt följande steg om det är avstängt.

1. Ställ in hastigheten på 3-5 km.

2. Med hjälp av insexnyckeln för att justera bältets spänningsbult på systemramens ändlock.

3. Om du vill flytta bältet åt vänster, vrid höger spännbult medsols.

4. Om du vill flytta bältet mot höger, vrid vänster spännbult medsols.

5. Om du redan har gjort enligt stegen ovan och det fortfarande inte är i bra intervall, bör körbältet redan skadas, kontakta din lokala återförsäljare för utbyte.

Obs: Se till att löpytan är så centrerad som möjligt. När dessa rör sig för långt från mitten, (cirka 10 mm) bör de justeras om i mitten.

3. Löpande remrem:

1. Se till att gångbältet inte är för löst.

2. Se till att motorremmen inte är för lös.

4. Inget ljus på skärmen:

1. Kontrollera om nätkontakten är ordentligt ansluten.

2. Kontrollera om säkerhetsnyckeln på datorn är på plats.

3. Kontrollera om kabeln i höger stolpe är ordentligt ansluten.

Påminna ! Innan du inspekterar någon kabel- eller elektrikerdel ska du se till att strömförsörjningen är avstängd.

5. Onormalt brus från maskinen

1. Kontrollera om maskinens skruv är lös.

2. Kontrollera om motorremmen är avstängd.

3. Kontrollera om löpbältet är av.

Notera:

Kontakta din lokala återförsäljare om du har kontrollerat alla ovanstående saker men problemet kvarstår.

engelsk

19

ANVÄNDARHANDBOK AV DATOR

Skärmens funktion:

Puls-Display:

Visar faktiskt pulsdata.

Speed-Display:

Visar faktiskt hastighet i km / h.

Avstånds Display:

Visar faktiskt avstånd i KM.

Time-Display:

Visar faktiskt tid för träning på minuter och sekunder.

Kalorier-Display:

Visar faktiskt kalorier i kcal.

Program-No. Visa:

Visar faktiskt träningsprogram P1 ~ P16.

Knapparnas funktion:

Prog-knapp:

PROGRAM-knapp: Tryck på Prog-tangenten på stoppstatus för att välja hastighetsprogram P1-P16

F-nyckel:

Välj nyckel för tids-, distans- eller kaloriprogram.

Start-knappen:

Tryck på Start-knappen för att starta träningsprogrammet (motor börjar köras).

Stopp / Paus -Key:

Tryck på Stop / Pause-knappen under träningen för att avbryta programmet (motorn slutar gå). Inom 5 min. Du kan trycka på Start-tangenten för att fortsätta det här träningsprogrammet eller trycka på Stop / Pause -knappen igen för att avsluta programmet. Förvärden kan ställas in på noll genom att trycka på Stop / Pause-knappen.

”+” - knapp:

Tryck på hastighetsknappen för att öka inställningarna eller motorhastigheten.

"-"-nyckel:

Tryck på hastighetsknappen för att minska inställningarna eller motorhastigheten.

Snabbhastighetstangenter 3 + 6 km / h:

Tryck på en av dessa knappar och hastigheten ändras direkt till 3 och 6 km / h.

MANUELLT LÄGE:

Hur man startar manuellt läge:

Sätt i nätkontakten i väggkraften 230V ~ 50Hz och sätt på strömbrytaren (24). Sätt säkerhetsklämman (30) på datorn så att det visar normalt manuellt läge. Ställ fötterna på båda sidoräcken. Sätt säkerhetsknappen på din träningsduk och tryck på startknappen för att börja med träningen. Efter 5 sekunder. räkna ner, motorn börjar löpa långsamt och du kan kliva på löpbältet och följa hastigheten. Justera hastigheten med "+" och "-" -tangenterna till önskad hastighet. Om du sätter av säkerhetsklämman från datorn när som helst, stannar motorn långsamt och displayen visar "---". Efter att du har satt på säkerhetsnyckeln på datorn kommer det manuella programmet att visas. Tryck på “+” eller “-” -tangenten för att justera hastighetsvärdet. Tryck på snabb hastighet-knappen för att justera hastigheten snabbt. Alla värden på skärmarna motverkas.

Ställa in program Time-Distance-Calories:

Tidsprogram:

I det normala manuella läget, tryck på F-knappen för att gå in i tidsprogrammet. Tidsvisningen kommer att blinka och initialvärdet är 30:00. Tryck på "+" - eller "-" - för att ställa in värde. Utbudet är: 5: 00-99: 00. Om du ställer in ett värde räknar displayen upp till noll och slutar sedan köra motor.

Avstånd-program:

Tryck på F-knappen i det normala manuella läget för att ange distansprogram. Avståndsvisningen blinkar och initialvärdet är 1,00 km. Tryck på "+" - eller "-" - för att ställa in värde. Området är: 0,5-65: 0 KM. Om du ställer in ett värde räknar displayen upp till noll och slutar sedan köra motor.

Kalorier-program:

Tryck på F-knappen i det normala manuella läget för att ange kaloriprogram. Kaloridisplayen blinkar och initialvärdet är 50kcal. Tryck på "+" - eller "-" - för att ställa in värde. Utbudet är: 10-995kcal. Om du ställer in ett värde räknar displayen upp till noll och slutar sedan köra motor.

RANGE AV ALLA FUNKTIONER:

 

initialt

FÖRSTA

MILJÖ

VISA

 

 

VÄRDE

RÄCKVIDD

RÄCKVIDD

 

 

 

 

 

TID (MIN: SEC)

00:00

30:00

5: 00-99: 00

0: 00-99: 59

 

 

 

 

 

HASTIGHET (km / h)

0,0

N / A

N / A

1,0-8,0

 

 

 

 

 

AVSTÅND (KM)

0,00

1,00

0,5-65,0

0,00-99,99

 

 

 

 

 

PULSE (BPM)

P

N / A

N / A

50-200

KALORIER (kcal)

0

50

10-995

0-999

 

 

 

 

 

Träningsprogram P1-P16:

I det normala manuella läget, tryck på Prog-tangenten för att välja ett av träningshastighetsprogrammen P1-P16. Varje program är uppdelat i 20 tidsintervaller och hastigheten ändras enligt följande programlista. Den initiala inställningstiden är 30 min, ställ in en tid för träning och tryck på Start för att starta programmet. Tryck på Stopp för att få en paus eller avsluta tidigare programmet. Tryck på hastigheten “+” eller “-” - för att justera hastigheten under programmet om det ska vara snabbt eller långsamt. Med nästa tidsintervall ändras hastighetsnivån tillbaka till programläge.

Om programmet körs till tiden slutar motorn att gå efter att displayen räknar ned tiden till noll.

20

PROGRAMHASTIGHETSBORD P1 - P16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program med 20 tidsintervaller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programm

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1

Km / t

2

3

3

4

5

3

4

5

5

3

4

5

4

4

4

2

3

3

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2

Km / t

2

4

4

5

6

4

6

6

6

4

5

6

4

4

4

2

2

5

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3

Km / t

2

4

4

6

6

4

7

7

7

4

7

7

4

4

4

2

4

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4

Km / t

3

5

5

6

7

7

5

7

7

8

8

5

8

5

5

6

6

4

4

3

 

 

P5

Km / t

2

4

4

5

6

7

7

5

6

7

8

8

5

4

4

6

5

5

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6

Km / t

2

4

3

4

5

4

8

7

5

7

8

3

6

4

4

2

5

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7

Km / t

2

3

3

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

3

3

6

6

5

3

3

 

engelsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P8

Km / t

2

3

3

6

7

7

4

6

7

4

4

4

6

7

4

4

4

2

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P9

Km / t

2

4

4

7

7

4

7

8

4

8

6

8

4

4

4

5

6

3

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P10

Km / t

2

4

5

6

7

5

4

6

8

8

6

6

5

4

4

2

4

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P11

Km / t

3

4

5

8

5

8

5

5

5

8

8

5

5

5

6

8

8

7

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P12

Km / t

2

5

8

8

7

7

8

8

7

7

8

8

6

6

8

8

5

5

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P13

Km / t

3

6

8

8

3

6

8

8

3

6

8

8

3

6

8

8

3

6

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P14

Km / t

2

3

4

5

6

7

8

8

7

6

8

7

6

5

4

3

2

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P15

Km / t

3

3

6

6

8

8

7

7

6

6

3

3

6

6

8

8

6

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P16

Km / t

2

3

4

6

7

8

8

7

6

5

4

3

2

6

8

8

8

6

4

2

 

 

Funktionen för säkerhetsnyckeln

Säkerhetsklämman (30) har en nödfunktion. I rädsla eller fara, eller om du faller ner eller hoppade från den, kommer säkerhetsklämman att förlora positionen vid datorn och stoppar motorn med bromssystem.

Sätt ut säkerhetsnyckeln från datorn i valfri status, displayen är "---", summern pipar varje sekund. Sätt säkerhetsknappen på datorn, så kommer displayen att gå in i normalt manuellt läge. Alla parametrar återställs till noll.

Träningsområde i mm

Fritt område i mm

(för hemtränare och användare)

(Träningsområde och säkerhetsområde

 

(roterande 60 cm)

21